APQ El
head
ApQ  mest aktiva elinstallatören

ApQ den mest aktiva elinstallatören

Tidningen Byggvärlden har gjort en ranking av de mest aktiva elinstallatörerna utifrån antal rapporterade projektuppdrag där byggstart varit de senaste 36 månaderna och framåt. 

Urvalet gäller husbyggnation, d v s både bostäder, hotell, kontor, sjukhus, skolor, affärslokaler, lager, industrier etc. såväl ny-, till-,  ombyggnader samt renoveringar där elinstallationer förekommer.

Ranking räknas utifrån projektens läge i respektive län och rankingen är per kontor och inte per koncern.

 

Från nummer 6 av tidningen Byggvärlden