APQ El
ApQ_Referenser
Projekt

Här är några projekt där det var extra viktigt att det blev bra.

Eftersom vi har en bred kompetens som sträcker sig från kraft till fiber har vi många olika spännande projekt bakom oss. Det är avancerade lösningar i sjukhus där vi tagit ansvar för allt från reservkraft till installationer i övertrycksrum på infektionskliniken, och operationssalar med system för att styra hela salen och bild- och ljudöverföring för utbildning. Det är arenabyggen och högteknologiska forskningsanläggningar i vetenskapens framkant. Men även mindre projekt som skolor, kontorsfastigheter och bostäder. Gemensamt för dem är att de genomförts med hög kvalitet och kompetent projektledning.

Niagara

Niagara

Hyllie Boulevard MVB, Malmö

Hyllie Boulevard MVB, Malmö

Kulturkvarteret i Kristianstad

Kulturkvarteret i Kristianstad

Triangelhuset, Stockholm

Triangelhuset, Stockholm

Kv. Jerico, Stockholm

Kv. Jerico, Stockholm

KTH Entré, Stockholm

KTH Entré, Stockholm

Kulturhus, Stockholm

Kulturhus, Stockholm

Swedbank Stadion

Swedbank Stadion

Akut- och infektionskliniken

Akut- och infektionskliniken

Koggen 1, Malmö

Koggen 1, Malmö

Bastionen Carolus

Bastionen Carolus

Arkivet 5

Arkivet 5