APQ El
ApQ_Referenser
Projekt

Här är några projekt där det var extra viktigt att det blev bra.

Eftersom vi har en bred kompetens som sträcker sig från kraft till fiber har vi många olika spännande projekt bakom oss. Det är avancerade lösningar i sjukhus där vi tagit ansvar för allt från reservkraft till installationer i övertrycksrum på infektionskliniken, och operationssalar med system för att styra hela salen och bild- och ljudöverföring för utbildning. Det är arenabyggen och högteknologiska forskningsanläggningar i vetenskapens framkant. Men även mindre projekt som skolor, kontorsfastigheter och bostäder. Gemensamt för dem är att de genomförts med hög kvalitet och kompetent projektledning.

Cementen

Cementen

Kv. Repslagaren, Lund

Kv. Repslagaren, Lund

By. 29 SUS i Malmö

By. 29 SUS i Malmö

Hyllie Boulevard PEAB

Hyllie Boulevard PEAB

Kv. Flintan

Kv. Flintan

Internationella sklolan

Internationella sklolan

Kv. Tankloket, Lokstallet

Kv. Tankloket, Lokstallet

ApQ_kryddgardskolan

Kryddgårdsskolan

ApQ_frantzen

Restaurang Frantzén

Apq_kvmimer

Musikskola i Kvarter Mimer

Tornhuset

Tornhuset

Galleria Boulevard

Galleria Boulevard