APQ El
ApQ_Referenser
Projekt

Här är några projekt där det var extra viktigt att det blev bra.

Eftersom vi har en bred kompetens som sträcker sig från kraft till fiber har vi många olika spännande projekt bakom oss. Det är avancerade lösningar i sjukhus där vi tagit ansvar för allt från reservkraft till installationer i övertrycksrum på infektionskliniken, och operationssalar med system för att styra hela salen och bild- och ljudöverföring för utbildning. Det är arenabyggen och högteknologiska forskningsanläggningar i vetenskapens framkant. Men även mindre projekt som skolor, kontorsfastigheter och bostäder. Gemensamt för dem är att de genomförts med hög kvalitet och kompetent projektledning.

Tollare torg

Tollare torg

Kåkenhusen 25

Kåkenhusen 25

Labmedicin SUS

Labmedicin SUS

Jöns Petter borg

Jöns Petter borg

Alstom

Alstom

Kalkbrottsbyn

Kalkbrottsbyn