APQ El
Utrymningslarm
Talat utrymningslarm

Vi är säkra på vår sak

Vi är säkra på vår sak
Vi är behöriga att installera brandlarm, inbrottslarm och cctv. Vår säkerhetsavdelning med 20st erfarna specialister kan hjälpa dig med allt från projektering till driftsättning. Så oavsett vilka behov du har inom brand och säkerhet löser vi det.

Utrymningslarm
Ingenjör

Talat utrymningslarm

En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande kan installeras för att underlätta utrymningen av en byggnad i händelse av brand så att utrymningstiden blir kortare.

En sådan anläggning som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

Lämpligt utförande av ett utrymningslarm med talat meddelande finns beskrivet i Regler för utrymningslarm med talat meddelande(SBF 502)

Det är en grundläggande förutsättning att regelverket används av företag med kvalificerad personal med omfattande kunskaper och erfarenheter. I SBF 502 anges att projektering ska utföras av en Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande samt att installation och färdigställandekontroll ska utföras av en Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande

I Regler för utrymningslarm med talat meddelande SBF 502, finns angivet att projektering och färdigställandekontroll ska genomföras av behörig ingenjör respektive anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande.

Vi på ApQ tar ett helhetsåtagande från projektering, installation till driftsättning, anläggarintyg och service.

 

SBSC

I över 20 år har Svensk Brand och Säkerhetscertifiering certifierat företag, personer, produkter och system. de arbetar för att stärka aktörer inom brand och säkerhetområdet och göra certifiering till en viktig del i kvalitets- och säkerhetsprocesser.

 

KONTAKT

Sakkunnig behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande:


Håkan Pålsson

0701-685419

hakan.palsson@apqel.se


Certifikat