APQ El
ApQ_Referenser
By. 29 SUS i Malmö

By. 29 SUS i Malmö

Uppdragsbeskrivning: Ombyggnation av By.29 på SUS i Malmö i en samverkansentreprenad. Ca. 10.000m2

Uppdragsbeställare: MVB

Ort: Malmö