APQ El
head
Kraft

Vi ger ditt projekt ny kraft

Oavsett om det gäller högspänning, lågspänning, generatorer eller ställverk har vi både erfarenheten och resurserna att ta oss an din kraftentreprenad.

ApQ_elsäkerhet

NYCKELFÄRDIG LÖSNING

Eftersom vi har all kompetens som krävs kan vi leverera en nyckelfärdig lösning. Vi tar hand om konstruktion, logistik, leverans, platsmontering, provning och idrifttagning. Du får helt enkelt en komplett spänningssatt anläggning. Och eftersom vi är oberoende av tillverkare väljer vi de lämpligaste fabrikaten och den bästa utrustningen utifrån dina behov och önskemål.

BÅDE HELHET OCH DELAR

Vi kan givetvis även ta hand om utvalda delar av en kraftentreprenad, som t ex mellanspänningsställverk, krafttransformatorer, reläskydd, lågspänningsställverk, kontrollskåp, filterbatterier, installationsgolv, aluminiumklädnad, stationsbyggnader, jordtag, reservkraftsanläggningar och UPS-anläggningar. Vi har dessutom specialkompetens när det gäller energiberäkningar, termografering av anläggningar och kabeldimensionering.