APQ El
ApQ_Referenser
Arkivet 5

Arkivet 5

Uppdragsbeskrivning: Ett nytt projekt där ApQ EL utför el- och teleinstallationerna. Projektet Arkivet 5 omfattar nybyggnation av äldreboende med drygt 70 boendeenheter samt 28 seniorlägenheter i Lund. Projektet är fördelat på två hus varav ett har källare med parkeringsgarage och takterrass.

Uppdragsbeställare: Serneke

Ort: Lund