APQ El
ApQ_Referenser
Hemvisten Hyllie

Hemvisten Hyllie

Uppdragsbeskrivning: ApQ EL har fått förtroendet att utföra el- och teleinstallationer vid nybyggnation av 108 lägenheter och 5 lokaler.

Uppdragsbeställare: Serneke

Ort: Malmö, Hyllie