APQ El
ApQ_Referenser
Internationella sklolan

Internationella sklolan

Uppdragsbeskrivning: ApQ EL har fått i uppdrag att utföra el- teleinstallationer i samband med ny- och ombyggnation av Internationella skolan i Lund.Uppdragsbeställare: MVB

Ort: Lund

Byggherre: Lundafastigheter