APQ El
ApQ_Referenser
Kulturhus, Stockholm

Kulturhus, Stockholm

Uppdragsbeskrivning: ApQ EL har fått förtroendet att utföra el- och teleinstallationer vid nybyggnationen av Kulturhus Kungsängen.

Ort: Stockholm