APQ El
ApQ_Referenser
Kulturkvarteret i Kristianstad

Kulturkvarteret i Kristianstad

Uppdragsbeskrivning: ApQ EL har fått förtroendet att utföra el- och teleinstallationer vid om- och tillbyggnad av Kulturkvarteret i Kristianstad. Projektet innebär att en ny tillbyggnad sammanbinder Koncerthuset med de intilliggande Kammarmusiksalen och Stadsbiblioteket. Ett kulturkvarter skapas. I den glasade till-byggnaden finns en gemensam entré med rymlig foajé, bibliotekets tidningsrum och ny artistfoajé. Den överglasade gården rymmer ett vackert café som på jazzkvällar eller poesidagar kan bli en utökad del av Kammarmusiksalen. Tillgängligheten förbättras och flera kulturverksamheter kan knytas ihop med rika möjligheter till befruktande samarbete.

Uppdragsbeställare: Thage Andersson Byggnads AB

Ort: Kristianstad