APQ El
ApQ_Referenser
Kv. Flintan

Kv. Flintan

Uppdragsbeskrivning: ApQ EL har fått i uppdrag att utföra el- och teleinstallationer i samband med om- och tillbyggnad av djursjukhus.

Uppdragsbeställare: Team Skåne

Ort: Lund

Byggherre: Rullstenåsen AB