APQ El
ApQ_Referenser
Sturups flygplats

Sturups flygplats

Uppdragsbeskrivning: ApQ El AB har fått det stora förtroendet att som totalentreprenör utföra ny kraftanläggning på Sturups flygplats.

Syftet med investeringen är att säkerställa eldriften på flygplatsen genom att byta ut föråldrad utrustning och kablage, införa Redundans och höja effektuttaget genom ändring av distributionspänningen från 12KV till 24KV samt öka brandsäkerheten genom fysisk separation.

Arbetena ska ske med flygplatsen i full drift och med så liten påverkan på flygtrafiken som möjligt.

Samtidigt måste elleveransen garanteras till samtliga verksamhetsutövare inom flygplatsen, hangarer och cateringentreprenörer.

Totalentreprenaden innefattar mark-, bygg-, ventilation-, VS-, kraft-, el- och säkerhetsinstallationer.

Det erhållna projektet befäster ApQ El:s position som ett av de ledande elföretagen i landet.

Uppdragsbeställare: Swedavia

Ort: Malmö