APQ El
Brand
Brandlarm

Vi är säkra på vår sak

Vi är behöriga att installera brandlarm, inbrottslarm och cctv. Vår säkerhetsavdelning med 20st erfarna specialister kan hjälpa dig med allt från projektering till driftsättning. Så oavsett vilka behov du har inom brand och säkerhet löser vi det.

Brandlarm
Ingenjör

Brandlarm

Anläggarfirmor för Brandlarm certifieras utifrån kraven i Svenska Brandskyddsföreningens norm SBF 1008. 

En automatisk brandlarmanläggning är ett system för att upptäcka begynnande bränder i ett så tidigt skede att släckningsåtgärder kan vidtas, eller så att betryggande utrymning kan ske. En korrekt utförd brandlarmanläggning bidrar till att rädda såväl liv som att reducera brandskadekostnaderna.
Lämpligt utförande av brandlarmanläggningar finns beskrivet i Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110. I dessa regler anges att inkoppling och avprovning ska utföras av en anläggarfirma brandlarm. Vi som anläggarfirma utfärdar efter färdigställandekontroll ett anläggarintyg som är en värdehandling som ska ligga till grund för den leveransbesiktning som ska utföras.

Vi på ApQ tar ett helhetsåtagande från projektering, installation till driftsättning, anläggarintyg och service.

 

SBSC

I över 20 år har Svensk Brand och Säkerhetscertifiering certifierat företag, personer, produkter och system. de arbetar för att stärka aktörer inom brand och säkerhetområdet och göra certifiering till en viktig del i kvalitets- och säkerhetsprocesser.

 

KONTAKT

Sakkunnig behörig ingenjör brandlarm:


Henrik Malm

0701-685418

Henrik.malm@apqel.se


Certifikat