APQ El
head
brandlarm

ApQ breddar kompetensen med certifiering för brandlarm

Sedan länge har ApQ varit behörig anläggarfirma med behöriga ingenjörer på både inbrottslarm och cctv. Nu tar vi ett stort steg framåt i och med att vi nu är certifierade även för brandlarm. Samtidigt har vi stärkt vår kompetens genom att rekrytera fem behöriga installatörer inom brand och samlat alla arton medarbetare geografiskt i en egen avdelning. Det gör att vi nu ytterligare kan samla och renodla vår kompetens inom området säkerhet.

- Det känns oerhört bra att kunna ta det här steget, säger Peter Jönsson, Avdelningschef Säkerhet på ApQ. Nu har vi en oerhört kompetent och sammansvetsad avdelning som kan erbjuda våra kunder allt inom brandlarm och säkerhet.

Processen för att bli en certifierad anläggarfirma för brandlarm har varit mycket omfattande. Installationerna ska trots allt inte bara skydda egendom utan även liv. Med ApQ:s nya certifiering har bolaget behörighet att projektera, installera och driftsätta system för brandlarm.