APQ El
head
ytterligare ett steg framåt
Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande.

ApQ Säkerhet går ytterligare ett steg framåt

För att bli den mest kompletta installatören har vi nu förstärkt de sedan tidigare certifieringarna på inbrottslarm, CCTV och brandlarm med ytterligare ett område.

Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande och en behörig ingenjör på området.

Vi är extra stolta över detta då det endast finns ett fåtal med denna certifiering i landet.

Med detta kan ApQ ta ett helhetsåtagande på området säkerhet med allt från projektering, installation, driftsättning, dokumentation till service.

 

ApQ är ett installationsföretag med kunskap och erfarenhet inom kraft, el, belysning, tele/data, brand/säkerhet samt el service. Vår breda kompetens gör att vi kan ta oss an mycket komplexa projekt med full kontroll på projektledning och kvalitet. Dessutom vågar vi tänka i nya banor när det kommer till lösningar och effektivitet. Vi har mer än 300 kompetenta specialister i Skåne och Stockholm och vi engagerar oss i alla projekt oavsett storlek, samarbetsform och entreprenadtyp. Vi är certifierade att installera inbrottslarm, brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande, licensierade fibersvetsare och har en egen konstruktionsavdelning för tele, brand och säkerhet. Och dessutom är vi specialister på belysningsstyrningar och dessutom licensierade på bland annat KNX.