APQ El
head
Knutpunkten

Fler projekt i Helsingborg

I expansiva Helsingborg växer vår projektportfölj i hög takt och vi kan med glädje notera att vi under mars fått förtroendet att vara med i ytterligare två projekt. Vi ska ansvara för el-, tele- och säkerhetsinstallationerna när Peab bygger om vårdavdelningar på Norra Flygeln, By. 02. Dessutom har vi av NCC fått uppdraget att ta hand om samtliga el- tele- och säkerhetsinstallationer vid om- och tillbyggnaden av Terminalen 1 (Knutpunkten) etapp 2.