APQ El
head
Malmös nya domstolsbyggnad
Malmös nya domstolsbyggnad

Malmös nya domstolsbyggnad

ApQ har i Konsortium med Insta el fått i uppdrag att utföra el-entreprenaden vid byggnationen av Malmös nya domstolsbyggnad. 

Den nya domstolsbyggnaden, som kommer att bli en av Sveriges största, omfattar 34 000 kvadratmeter bruttoarea. Fastigheten ska byggas i direkt anslutning till Malmö centralstation i Nyhamnen i centrala Malmö.

- Det här är ytterligare ett stort prestigeprojekt för oss och vi är såklart glada och stolta över det här samarbetet. 

Byggnaden består av en huskropp i tegel i fyra plan med fem glastorn som ligger förskjutna till varandra. Domstolsbyggnaden ska inrymma 40 förhandlingssalar och kontor och kommer att bli hemvist för Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Domstolsverket har beställt fastigheten av Castellum som Byggherre med Peab som totalentreprenör. Byggstart är våren 2020 och färdigställandet beräknas till hösten 2022.