APQ El
ApQ_Referenser
FREUDENBERG

FREUDENBERGS

ApQ i Helsingborg har det stora förtroendet att utföra elinstallationerna vid nybyggnationen av produktions- och logistiknaläggning med kontor i Landskrona.

Fastigheten i Landskrona kommer att ha 2 700 kvm yta avsedd för lager och kontor. Byggnaden uppförs efter Acrinovas miljökrav med fossilfri uppvärmning och energianvändning samt egenproducerad el med hjälp av solceller.

Beställare är Hallbyggarna