APQ El
ApQ_Referenser
KUNGSHÖGSSKOLAN, OXIE

Kungshögsskolan

ApQ har fått det stora förtroendet att få utföra kraft-, el-, brand och säkerhetsinstallationerna vid nybyggnationen av Kungshögsskolan i Oxie.

Projektet omfattar byggnation av ny huvudbyggnad för årskurs 1 – 6 samt gemensamma utrymme och en idrottshall.

Projektet innefattar även ombyggnad av befintlig byggnad för elevhälsan och förskoleklasserna samt anläggning av utemiljö om ca 15 000 kvm. Med den nya byggnaden kan 525 elever gå i skolan, en ökning från dagens 300.

Skolans huvudbyggnad byggs i två till fyra plan.

Nya Kungshögskolan ska stå klar våren 2023.

Beställare är MVB

Byggherre är Malmö stad