APQ El
ApQ_Referenser
Kv. Jerico, Stockholm

Kv. Jerico, Stockholm

Uppdragsbeskrivning: ApQ EL har fått förtroendet att utföra el- och teleinstallationer vid ombyggnation av kontor.

Uppdragsbeställare: JLL Fastigheter

Ort: Stockholm