APQ El
ApQ_Referenser
Kv. Repslagaren, Lund

Kv. Repslagaren, Lund

Uppdragsbeskrivning: Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Lund. Ca. 3300 m2

Uppdragsbeställare: Otto Magnusson AB

Ort: Lund