APQ El
ApQ_Referenser
Lindängeskolan

LINDÄNGESKOLAN

Projektet omfattar en tillbyggnad i två plan för anpassad grundskola (särskola) för 70 elever på Lindängeskolan i Malmö. Projektet förväntas stå klart 2024. Den nya U-formade byggnaden dockas till den befintliga skolan mot sporthallen på södersidan. 

Ca. 2700m2

Beställare är NIMAB