APQ El
ApQ_Referenser
Lund

Max IV, Lund

Uppdragsbeskrivning: GaQ Contracting AB* får det stora förtroendet att utföra kraft- och elinstallationer till MAX IV.
Den Cirkelformade anläggningen som skall stå klar om fem år, är ungefär lika stor som 25 fotbollsplaner. Själva ringen har en omkrets på 528 meter.

Uppdragsbeställare: PEAB Sverige AB

Ort: Lund

Byggherre: Fastighets AB ML4

 
*GaQ Contracting är ett företag som ägs till 50% av ApQ EL.