APQ El
ApQ_Referenser
Niagara

Niagara

Uppdragsbeskrivning: ApQ EL har fått det stora förtroendet att i en samverkansentreprenad tillsammans med Thage Anderssons Byggnads AB, få vara med och bygga Malmö högskolas nya hus som går under namnet Niagara. Detta projektet säkerställer långsiktligheten för ApQ EL i Malmö regionen.

Uppdragsbeställare: Thage Anderssons Byggnads AB

Ort: Malmö