APQ El
ApQ_Referenser
SAS Huvudkontor, Stockholm

SAS Huvudkontor, Stockholm

Uppdragsbeskrivning: ApQ EL har fått det stora förtroendet att utföra el- och teleinstallationerna vid ombyggnationen av SAS samt Schneiders huvudkontor i Sverige. Ca. 21000 m2

Uppdragsbeställare: MVB Öst Bygg AB

Ort: Stockholm