APQ El
cctv
CCTV

Vi är säkra på vår sak

Vi är behöriga att installera brandlarm, inbrottslarm och cctv. Vår säkerhetsavdelning med 20st erfarna specialister kan hjälpa dig med allt från projektering till driftsättning. Så oavsett vilka behov du har inom brand och säkerhet löser vi det.

CCTV
Ingenjör

CCTV - Kamerabevakning

Anläggarfirma CCTV, SSF 1061, är en norm som lanserats under 2007. Syftet med normen är att öka kvaliteten på de anläggningar för kameraövervakning som utförs. Marknaden för kameraövervakning växer snabbt. Ny teknologi införs med hög hastighet. Då är det viktigt att leverantörerna har rätt kompetens så att de installationer som utförs har rätt kvalitet. I en dansk undersökning för några år sedan var uppemot 90% av de tillfrågade beställarna missnöjda med de bilder CCTV-anläggningarna levererade.
För att undvika den situationen i Sverige och för att säkerställa att efterfrågad kvalitet levereras har Svenska Stöldskyddsföreningen tagit fram denna nya norm.
Vi vill med denna certifiering säkerställa för våra kunder att vi är kapabla att leverera den kvalitet som är ett måste för att CCTV-övervakning skall kunna fungera på avsett sätt, t.ex. att det går att identifiera personer, om detta varit ett krav vid beställningen.

Vi på ApQ tar ett helhetsåtagande från projektering, installation till driftsättning, anläggarintyg och service.

 

SBSC

I över 20 år har Svensk Brand och Säkerhetscertifiering certifierat företag, personer, produkter och system. de arbetar för att stärka aktörer inom brand och säkerhetområdet och göra certifiering till en viktig del i kvalitets- och säkerhetsprocesser.

 

KONTAKT

Sakkunnig behörig ingenjör kamerabevakningssystem:


Martin Prenker

0701-685522

martin.prenker@apqel.se


Certifikat