APQ El
Inbrottslarm
Inbrottslarm

Vi är säkra på vår sak

Vi är behöriga att installera brandlarm, inbrottslarm och cctv. Vår säkerhetsavdelning med 20st erfarna specialister kan hjälpa dig med allt från projektering till driftsättning. Så oavsett vilka behov du har inom brand och säkerhet löser vi det.

Inbrottslarm
Ingenjör

Inbrottslarm

Anläggarfirmor för inbrottslarm certifieras utifrån kraven i Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF1015. 
Certifiering sker i 4 klasser, larmklass 1, 2, 3 och 4. Kraven i larmklass 1 är lägst och kraven i larmklass 4 är högst. 
Vad som är viktigt är att du använder leverantörer med rätt larmklass i förhållande till vilka försäkringsvillkor, och andra kravställares krav, som gäller för just din anläggning. Om t.ex. försäkringsbolaget anger att du ska ha en inbrottslarmanläggning som uppfyller Larmklass 2 så ska du också anlita en leverantör som uppfyller Larmklass 2 eller högre.

Vi levererar anläggarintyg efter slutförd installation och driftssättning. Det är ett värdedokument och ditt kvitto på att anläggningen du köpt uppfyller dina krav. Även om försäkringsbolaget inte skulle kräva att få se anläggarintyget i anslutning till installationen, så kan du vara ganska säker på att de gör det om du i framtiden vill ha ersättning för inträffad skada.
 

Vi på ApQ tar ett helhetsåtagande från projektering, installation till driftsättning, anläggarintyg och service.

 

SBSC

I över 20 år har Svensk Brand och Säkerhetscertifiering certifierat företag, personer, produkter och system. de arbetar för att stärka aktörer inom brand och säkerhetområdet och göra certifiering till en viktig del i kvalitets- och säkerhetsprocesser.

 

KONTAKT

Sakkunnig behörig ingenjör inbrottslarm:


Johnny Jensen

0701-685450

johnny.jensen@apqel.se


Marcus Persson

0701-685554

marcus.persson@apqel.se


Certifikat