APQ El
Kontaktuppgifter ApQ Säkerhet

Service

PROJEKTLEDARE


BRANDLARM / UTRYMNINGSLARM

Henrik Malm                               

0701-685418                                

henrik.malm@apqel.se

Håkan Pålsson                           

0701-685419                                

hakan.palsson@apqel.se


INBROTTSLARM, PASSERKONTROLLSYSTEM OCH KAMERABEVAKNING MM.

Martin Prenker                          

0701-685522                                

martin.prenker@apqel.se

Johnny Jensen                         

0701-685450                                

johnny.jensen@apqel.se


KONSTRUKTION OCH CADRITNING

Marcus Persson                         

0701-685554                                

marcus.persson@apqel.se