APQ El
Passagesystem
Säkerhet

Vi är säkra på vår sak

Vi är behöriga att installera brandlarm, inbrottslarm och cctv. Vår säkerhetsavdelning med 20st erfarna specialister kan hjälpa dig med allt från projektering till driftsättning. Så oavsett vilka behov du har inom brand och säkerhet löser vi det.

Läsare

Passerkontrollsystem

Att ha kontroll över behörigheten till sin fastighet är grundläggande för en säker och trygg miljö. För detta krävs ofta en skräddarsydd lösning för varje enskild dörr.

Med passagesystem kan man bygga lösningar för fastigheter och hyresgäster, så som bokning, porttelefoner och samtidigt skapa en trygg och trevlig miljö.
Att installera ett passersystem är ett alternativ till en nyckelbaserad lösning. En nyckel kan ju kopieras, tappas bort eller helt enkelt bli stulen och detta medför dyra cylinderbyten. Marknaden för passersystem växer snabbt. Tillgången till ny teknik ökar samtidigt som den nya tekniken har både bättre prestanda och i många fall kan erbjudas till en lägre kostnad. Baksidan av teknikutvecklingen är att utbudet av system ökar och att det blir svårt att överblicka vilken lösning som är den bästa.

Vår målsättning är att tillsammans med dig som kund analysera ert behov och därmed kunna erbjuda dig trygga och kundanpassade säkerhetslösningar som är enkla att använda och administrera. Tillsammans med ledande varumärken skapar vi genomtänkta och funktionella lösningar. Vi är fristående och det innebär att vi kan erbjuda de för dig bästa lösningarna på marknaden utan att vara uppbunden på ett specifikt system.

Vi på ApQ tar ett helhetsåtagande från projektering, installation till driftsättning och service.

 

KONTAKT

Projektledare säkerhet:


Johnny Jensen

0701-685450

johnny.jensen@apqel.se


Martin Prenker

0701-685522

martin.prenker@apqel.se