APQ El
head
Nyheter

Spännande nyheter

Här kan du läsa om vad som händer i vår värld. Nya uppdrag, nya människor och nya idéer. Om det är något som fångar ditt intresse och du vill veta lite mer, tveka inte att kontakta oss.

RAMAVTAL KKB FASTIGHETER

Nytt ramavtal tillsammans med KKB Fastigheter AB Ramavtal avseende elarbeten. Arbetena kommer omfatta löpande servicearbeten och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder Objektet omfattar KKB Fastigheter AB, KKL Fastigheter AB och Kävlinge kommuns befintliga fastighetsbestånd. Avtalet träder i kraft 2024-01-01[...]

NYTT VIKTIGT RAMAVTAL

Säkerhetsleverantören ApQ tecknade i dag ett viktigt ramavtal med Malmö Stad gällande installation och service av brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande. ApQ har sedan tidigare ramavtal med Malmö Stad gällande servicearbeten el, detta visar tydligt den bredd på kompetens som finns hos ApQ. Omkring 800 objekt hos Malmö Stad har idag ett automatiskt brandlarm enligt SBF110, utrymningslarm med talat[...]

ApQ Säkerhet går ytterligare ett steg framåt

För att bli den mest kompletta installatören har vi nu förstärkt de sedan tidigare certifieringarna på inbrottslarm, CCTV och brandlarm med ytterligare ett område. Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande och en behörig ingenjör på området. Vi är extra stolta över detta då det endast finns ett fåtal med denna certifiering i landet. Med detta kan ApQ ta ett helhetsåtagande på[...]

Jägersros nya travbana allt närmare byggstart

Öster om dagens travanläggning står ett närmare 60 ha stort markområde i begrepp att omvandlas till ett nytt, modernt hästcenter. På området anläggs det bla en 1400 meter lång och unik travbana, publik byggnad, travskola, service-byggnad och naturområde. Byggstart är planerad till våren 2022, förutsatt att inlämnat förslag till ny Detaljplan för området godkänns av Stadsbyggnadskontoret. Byggprojektet skall enligt en[...]

ApQ breddar kompetensen med certifiering för brandlarm

Sedan länge har ApQ varit behörig anläggarfirma med behöriga ingenjörer på både inbrottslarm och cctv. Nu tar vi ett stort steg framåt i och med att vi nu är certifierade även för brandlarm. Samtidigt har vi stärkt vår kompetens genom att rekrytera fem behöriga installatörer inom brand och samlat alla arton medarbetare geografiskt i en egen avdelning. Det gör att[...]

Malmös nya domstolsbyggnad

ApQ har i Konsortium med Insta el fått i uppdrag att utföra el-entreprenaden vid byggnationen av Malmös nya domstolsbyggnad. Den nya domstolsbyggnaden, som kommer att bli en av Sveriges största, omfattar 34 000 kvadratmeter bruttoarea. Fastigheten ska byggas i direkt anslutning till Malmö centralstation i Nyhamnen i centrala Malmö. - Det här är ytterligare ett stort prestigeprojekt för oss och[...]

Pressmeddelande

ApQ EL kontrakteras för genomförandet av installationer i projektet nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde Dokument för nerladdning[...]

Fler projekt i Helsingborg

I expansiva Helsingborg växer vår projektportfölj i hög takt och vi kan med glädje notera att vi under mars fått förtroendet att vara med i ytterligare två projekt. Vi ska ansvara för el-, tele- och säkerhetsinstallationerna när Peab bygger om vårdavdelningar på Norra Flygeln, By. 02. Dessutom har vi av NCC fått uppdraget att ta hand om samtliga el- tele-[...]

Bokslut 2018

Nedan visar vi en översikt för de fem senaste räkenskapsåren.[...]